Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พูดคุยเรื่องทั่วไป
อยากทราบว่าในปีนี้(2564) จะจัดให้มีการประชาคมไหมครับ มีเรื่องจะเสนอ
โพสต์โดย หมู่ 1 เมื่อ 05 พ.ค. 2564 (12:17:21)
แสดงความคิดเห็น

513425แสดงความคิดเห็นที่ 1
มีครับ แต่กำลังพิจารณาวิธีการ+มาตรการป้องกัน Covid-19 กันอยู่ครับ เสร็จแล้วจะดำเนินการแจ้งกำหนดการและวิธีการให้ทราบ โปรดติดตามประกาศน่ะครับ
โดย admin เมื่อ 05 พ.ค. 2564 (12:18:51)

แสดงความคิดเห็นที่ 2
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าสาธารณะ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ข้าพเจ้านางสมพร สมบุญมี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ขอความอนุเคราะห์มายังองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เนื่องจากไฟฟ้าแสงสว่างทางไปนาของนายสิทธิชัย สีดาห้าว ไม่สว่างมาหลายวันแล้ว ทำให้การสัญจรไป-มาลำบาก ดังนั้น ข้าพเจ้าฯจึงขอความอนุเคราะห์มายัง อบต.เชียงพิณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเช่นเคย และขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ในการนี้ โปรดติดต่อข้าพเจ้า เพื่อขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0982215764 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
โดย นางสมพร สมบุญมี เมื่อ 07 เม.ย. 2565 (14:30:53)


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th