Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
Responsive image
นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ในนามประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเชียงพิณได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการทบทวนแนวปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนขับเคลื่อนภารกิจของยุติธรรมจังหวัด เพื่อเป็นช่องทางในการสะท้อนและรับฟังสภาพปัญหาของศูนย์ยุติธรรมชุมชนและเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
         
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 2566