Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
Responsive image
วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้มอบหมายให้ นายสมหมาย คำภาตัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ/นายสมภาร สาเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ/นางเพชรา ชัยอาภรณ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ/นายไพบูลย์ มณีอนัต์สุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ/นายสัมฤทธิ์ โสดาดี กำนันตำบลเชียงพิณ /นายปัญญาชัย ปรีมงคล ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ พร้อมด้วยผู้นำตามสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายเกิดประโบชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
   
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2565