Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.เชียงพิณ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ ในพื้นที่หน่วยงาน ดังนี้ - มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถน
อบต.เชียงพิณ
  ต.เชียงพิณ  อ.เมือง  จ.อุดรธานี
 
ขอเชิญชวน
หน่วยงานเอกชน  หน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานอื่น ๆ
จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 
หรือทุพพลภาพ
 ในพื้นที่หน่วยงาน  ดังนี้
 •  มีทางเดินเท้า  หรือบาทวิถี  ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ
  มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ
  มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  มีทางลาด  ราวจับ  และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ
  มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
  มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับพิการ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2565