Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลพนักงานครูฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
26 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565
26 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
23 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
23 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
23 เม.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
29 ก.ย. 2565 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
29 เม.ย. 2565 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
29 เม.ย. 2565 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การบรรจุและแต่งตั้ง
29 เม.ย. 2565 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th