Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 มิ.ย. 2563 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10 มี.ค. 2563 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ คณะผู้บริหาร อบต.เชียงพิณ ได้มามอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ผู้ประสบภัยเพลิงไหม้บ้านนายสาคร ทีป้อง บ้านเชียงพิณ2 ม.9
25 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ร่วมประชุมเพื่อหาทางออกให้กับชาวบ้านที่ไมีที่อยุ่ ที่บ้านจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
19 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ออกติดตามตรวจฟาร์หมูตามแผนฯ ประจำเดือน...และออกตรวจตามคำร้องเรื่องเผายางรถยนต์และทิ้งขยะในที่สาธารณะ มี หน.สป./นิติกร/ป้องกันและสาสุข
19 ก.พ. 2563 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ออกติดตามตรวจฟาร์หมูตามแผนฯ ประจำเดือน...และออกตรวจตามคำร้องเรื่องเผายางรถยนต์และทิ้งขยะในที่สาธารณะ มี หน.สป./นิติกร/ป้องกันและสาสุข
01 พ.ย. 2561 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ คำสั่งรับเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th