Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

21 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน

08 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

11 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ นายกวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ มอบให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ นายสมหมาย คำภาตัน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้คุณแม่ดีเด่นที่ศุนย์เด็กเล็ก อบต.เชียงพิณ

18 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

24 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

19 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ข้อตกลง ระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ

18 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การขยายเวลาการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

08 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ นายวินัย พิมพ์สาลี เป็นประธานโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายร่วมกับ รพสต.เชียงพิณ

21 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ สนามกีฬาในเขตตำบลเชียงพิณสำหรับประชาชน/เยาวชน/ประชาชนในพื้นที่ใช้ในการออกกำลังกาย

19 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ พร้อมคณะร่วมงานชาตกาล(วันเกิด) ครบรอบ 130 ปี ท่านประธานโฮจิมินห์ ที่แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th