Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ก.ค. 2563
ถึง
08 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในบ้านจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563
02 ก.ค. 2563
ถึง
02 ก.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563
24 มิ.ย. 2563
ถึง
24 มิ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาลงหินลงดินลูกรัง บริเวณข้างหนองทุ้ม บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
21 พ.ค. 2563
ถึง
21 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ บริเวณคุ้มวิทยา บ้านเชียงพิณ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 พ.ค. 2563
ถึง
18 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เรียบคลองชลประทาน บ้านดอกเกียด หมู่ที่ 10ฯ
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองโอน หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
13 พ.ค. 2563
ถึง
13 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณหน้าบ้านนางตาล มีชั้นช่วง บ้านโนนคาม หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
08 พ.ค. 2563
ถึง
08 พ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าร้านค้า แม่แต บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th