Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ย. 2566
ถึง
06 ก.ย. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
18 ส.ค. 2566
ถึง
18 ส.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
17 ส.ค. 2566
ถึง
17 ส.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
24 ก.ค. 2566
ถึง
24 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566)
17 ก.ค. 2566
ถึง
17 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก.0.60 เมตร บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2566
ถึง
13 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำ ขนาด ศก.0.60 บริเวณหน้าบ้านพ่อหนา ยงยืน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
06 ก.ค. 2566
ถึง
06 ก.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวทางถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนสายกลางบ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 2566
ถึง
29 มิ.ย. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก.0.60 เมตร บริเวณหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 2566
ถึง
29 มิ.ย. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 บริเวณหน้่าบ้านพ่อบุญหนา ยงยืน บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงพิณ (เงินสะสม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16 มิ.ย. 2566
ถึง
16 มิ.ย. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th