Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 เม.ย. 2564
ถึง
08 เม.ย. 2564
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
04 มี.ค. 2564
ถึง
04 มี.ค. 2564
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
05 ก.พ. 2564
ถึง
05 ก.พ. 2564
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
20 ม.ค. 2564
ถึง
20 ม.ค. 2564
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนต.ค.ถึง ธ.ค.2563)
11 ม.ค. 2564
ถึง
11 ม.ค. 2564
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
21 ธ.ค. 2563
ถึง
21 ธ.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 พ.ย. 2563
ถึง
18 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองฮาง-โคกสะอาด(แยกหนองน้อย) บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
18 พ.ย. 2563
ถึง
18 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงท่อระบายน้ำ จำนวน 2 สาย ภายในบ้านดอกเกียด หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
16 พ.ย. 2563
ถึง
16 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าวัดป่าเจฎิญานุสรณ์ บ้านหนองโอน ม.7 ตำบลเชียงพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12 พ.ย. 2563
ถึง
12 พ.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร ภายในบ้านนาทราย หมู่ที่6 ตำบลบ้านเลื่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์(e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th