Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานบ้านเชียงพิณไปบ้านโนนตาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานบ้านเชียงพิณไปบ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 และคอสะพานไปบ้านโนนตาล เชียงพิณ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
09 ก.ย. 2563
ถึง
09 ก.ย. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
31 ส.ค. 2563
ถึง
31 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
28 ส.ค. 2563
ถึง
28 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 ส.ค. 2563
ถึง
27 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
27 ส.ค. 2563
ถึง
27 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานไปป้านโนนตาล เชียงพิณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
26 ส.ค. 2563
ถึง
26 ส.ค. 2563
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาลงท่อระบายน้ำ ขนาดศก 0.60 เมตร ถนนสายไปบ่อปลาสุรเชษฐ์ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th