Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านพ่อพรมมา บ้านหนองโอน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านคุณจี(หลังบ้าน)พ่อพรมมา บ้านหนองโอน หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แบบหล่อกับที่) บริเวณริมถนนหน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโนนคาม หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
12 พ.ค. 2565
ถึง
12 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2(เดือนมกราคม 2565ถึง มีนาคม 2565
11 พ.ค. 2565
ถึง
11 พ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565
26 เม.ย. 2565
ถึง
26 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินในหนองสวรรค์ด้วยเครื่องจกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
20 เม.ย. 2565
ถึง
20 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
09 เม.ย. 2565
ถึง
09 เม.ย. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
30 มี.ค. 2565
ถึง
30 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกดินในหนองสวรรค์ ด้วยเครื่องจกร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 มี.ค. 2565
ถึง
21 มี.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th