Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.พ. 2566
ถึง
07 ก.พ. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
02 ก.พ. 2566
ถึง
02 ก.พ. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
26 ม.ค. 2566
ถึง
26 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 65ถึง ธันวาคม 65)
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางถนนสายหน้าบ้าน อ.วราลักษณ์ บ้านหนองสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมปรับปรุงพื้นทางเส้นไปห้วยดาน บ้านโนนตาล 2 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี และโครงการจ้างเหมาลงหินคลุกซ่อมแซมพื้นทางซอบคุ้มบ้านน้อย บ้านดอกเกียด หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี
24 ม.ค. 2566
ถึง
24 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ โครงการดินลูกรังซ่อมแซมพื้นทางเดิมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จำนวน 3 หมู่บ้าน 7 โครงการ
06 ม.ค. 2566
ถึง
06 ม.ค. 2566
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
08 ธ.ค. 2565
ถึง
08 ธ.ค. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
18 พ.ย. 2565
ถึง
18 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
18 พ.ย. 2565
ถึง
18 พ.ย. 2565
อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th