Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
21 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
14 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอนุชา พระสุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในตำบลเ
11 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
07 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
01 ต.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
07 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
03 ก.ย. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2564
20 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
20 ส.ค. 2564 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th