Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
25 ส.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
23 ส.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ การประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวประจำตำบลเชียงพิณ
17 ส.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
17 ส.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธื ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลปฏิบัติการที่ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
19 ก.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
12 ก.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565-มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
04 ก.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ การควบคุมการสูบบุหรี่
04 ก.ค. 2566 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต.เชียงพิณ ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลอดภัยทางถนน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th