ชื่นชมคุณตาวัย 81 ถีบสามล้อ ยากจนตั
คุณตา 81 ปีที่ชลบุรี ยากจนตัวคนเดียว ถีบสามล้อ เก็บของเก่าหาเลี้ยงชีพ เก็บสร้อยคอทอง
นนทบุรี มอบประกาศผู้อบรม วิสาหกิจชุ
นนทบุรี มอบประกาศนียบัตรผู้เข้าอบรม วิสาหกิจชุมชน Thai Herb Centers พร้อมเสริมความรู้