ศบค. คลายล็อก 5 สถานที่ใน กทม. มีผล
ศบค. พิจารณาผ่อนคลาย สถานประกอบการ 5 ประเภท ใน กทม. มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน นี้
เปิดโพยราคาเสามโนราห์หาดใหญ่ 33 ล้
นายกฯเล็กเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งกรรมการตรวจสอบค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าพร้อมรูปมโนราห์ ราคารว