Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (09 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (31 ส.ค. 2563)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)  
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1/256... (18 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 (11 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ... (11 ส.ค. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (06 ส.ค. 2563)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (06 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ... (16 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุ... (08 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต (24 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้า... (21 ก.ย. 2563)  

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)  

นายกวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ส.ค. 2563)  

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (18 ก.ค. 2563)

การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน... (24 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (19 มิ.ย. 2563)

การขยายเวลาการดำเนินการตา... (18 มิ.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี เป็นปร... (08 มิ.ย. 2563)

สนามกีฬาในเขตตำบลเชียงพิณ... (21 พ.ค. 2563)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ... (19 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกหน้... (24 เม.ย. 2563)

การดำเนินการป้องกันการแพร... (02 เม.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (12 มี.ค. 2563)

คณะผู้บริหาร อบต.เชียงพิณ... (10 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำและ... (05 มี.ค. 2563)

28 ก.พ.63 กาชาดจังหวัด แ... (28 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมการหยุดเผา... (28 ก.พ. 2563)

โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัต... (28 ก.พ. 2563)

การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำ... (27 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (17 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (17 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการห้องน้ำภายในสำนักงานองค์... (09 ก.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอสะพานบ้านเชียงพิณไปบ... (09 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง... (31 ส.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (28 ส.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (28 ส.ค. 2563)
ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพานไปป้านโน... (27 ส.ค. 2563)
ขออนุมัติกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส... (27 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (13 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (06 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห... (04 ส.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเ... (04 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (23 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (20 ก.ค. 2563)
ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มโนนเสด็จ ห... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบ... (14 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th