Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง... (05 มี.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (20 ม.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ (20 ม.ค. 2564)  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง... (08 ม.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง... (08 ม.ค. 2564)
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (06 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงก... (06 ม.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและส... (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ป... (07 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร... (16 พ.ย. 2563)
แบบฟอร์มใบลาป่วย,ลาคลอด,ลากิจ (01 พ.ย. 2563)
แบบฟอร์มวันลาพักผ่อน (01 พ.ย. 2563)
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (01 พ.ย. 2563)
แบบฟอร์มคำร้องข้อมูลข่าวสาร (01 พ.ย. 2563)
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือ (01 พ.ย. 2563)
แบบรายงานสรุปผลการเข้ารับการอบรม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธา... (01 พ.ย. 2563)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ (21 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ... (15 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เ... (06 เม.ย. 2564)  

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นา... (01 ม.ค. 2564)  

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (01 ม.ค. 2564)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (23 ธ.ค. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ธ.ค. 2563)

โครงการ "ข้าวเต็มนา ผู้... (16 พ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี... (12 พ.ย. 2563)

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕... (29 ก.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอง... (25 ก.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้า... (21 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)

นายกวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ส.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (18 ก.ค. 2563)

การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน... (24 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (19 มิ.ย. 2563)

การขยายเวลาการดำเนินการตา... (18 มิ.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี เป็นปร... (08 มิ.ย. 2563)

สนามกีฬาในเขตตำบลเชียงพิณ... (21 พ.ค. 2563)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ... (19 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (04 มี.ค. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (05 ก.พ. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (20 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (18 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (18 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (12 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่... (10 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (10 พ.ย. 2563)
ประกาศใช้เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (03 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อส... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงท่อระบายน้ำ จ... (26 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างลงท่... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th