Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ (21 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประ... (15 ต.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563 (05 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปร... (30 ก.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีง... (29 ก.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำ... (29 ก.ย. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการการลาและการมาสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลู... (29 ก.ย. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักครู ลูกจ้าง... (29 ก.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (29 ก.ย. 2563)
จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (09 ก.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า... (31 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2... (18 ส.ค. 2563)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1/256... (18 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2563 (11 ส.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2562 ... (11 ส.ค. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (06 ส.ค. 2563)
จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (06 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕... (29 ก.ย. 2563)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอง... (25 ก.ย. 2563)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (25 ก.ย. 2563)  

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้า... (21 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)

นายกวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ส.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (18 ก.ค. 2563)

การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน... (24 มิ.ย. 2563)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (19 มิ.ย. 2563)

การขยายเวลาการดำเนินการตา... (18 มิ.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี เป็นปร... (08 มิ.ย. 2563)

สนามกีฬาในเขตตำบลเชียงพิณ... (21 พ.ค. 2563)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ... (19 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกหน้... (24 เม.ย. 2563)

การดำเนินการป้องกันการแพร... (02 เม.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (12 มี.ค. 2563)

คณะผู้บริหาร อบต.เชียงพิณ... (10 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำและ... (05 มี.ค. 2563)

28 ก.พ.63 กาชาดจังหวัด แ... (28 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างก่อส... (26 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม... (26 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลงท่อระบายน้ำ จ... (26 ต.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างลงท่... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างลงท่... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประ... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านนาทราย ห... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามร้านตาสาย ... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามวัดสุริยารา... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปหนองตาลชุม บ้านโนนค... (19 ต.ค. 2563)
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอู่รถ บ้านจำปา... (19 ต.ค. 2563)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (14 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (07 ต.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (07 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th