Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำ... (16 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุ... (08 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต (24 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (24 มิ.ย. 2563)
การขยายเวลาการดำเนินการตามกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (18 มิ.ย. 2563)
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพ... (17 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (09 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (09 มิ.ย. 2563)
นายวินัย พิมพ์สาลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เป็นประธานโครงการกำจัดลูกน้... (08 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งป... (04 มิ.ย. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (02 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ส่... (02 มิ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินแ... (18 ก.ค. 2563)  

การมีส่วนร่วมในการต่อต้าน... (24 มิ.ย. 2563)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (19 มิ.ย. 2563)  

การขยายเวลาการดำเนินการตา... (18 มิ.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี เป็นปร... (08 มิ.ย. 2563)

สนามกีฬาในเขตตำบลเชียงพิณ... (21 พ.ค. 2563)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ... (19 พ.ค. 2563)

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกหน้... (24 เม.ย. 2563)

การดำเนินการป้องกันการแพร... (02 เม.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ... (12 มี.ค. 2563)

คณะผู้บริหาร อบต.เชียงพิณ... (10 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำและ... (05 มี.ค. 2563)

28 ก.พ.63 กาชาดจังหวัด แ... (28 ก.พ. 2563)

โครงการส่งเสริมการหยุดเผา... (28 ก.พ. 2563)

โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัต... (28 ก.พ. 2563)

การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำ... (27 ก.พ. 2563)

การประมูลขายทอดตลาดพัสดุช... (26 ก.พ. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายก.... (24 ก.พ. 2563)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (19 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห... (04 ส.ค. 2563)  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเ... (04 ส.ค. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (23 ก.ค. 2563)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (21 ก.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (20 ก.ค. 2563)
ราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคุ้มโนนเสด็จ ห... (20 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระบ... (14 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท... (10 ก.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงหินคลุ... (08 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมารณ พ.ศ.2563 (02 ก.ค. 2563)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเห... (24 มิ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (21 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (18 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนน... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถ... (14 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (13 พ.ค. 2563)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง (08 พ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (08 พ.ค. 2563)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (01 พ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th