Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย... (04 ต.ค. 2565)  
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานคร... (29 ก.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่นโยบายการตรวจสอบภายใน (22 ก.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ กฏบัตรการตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบล... (22 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (20 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตร... (19 ก.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินก... (27 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปร... (23 มิ.ย. 2565)
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนก... (22 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำร... (16 มิ.ย. 2565)
ร่างเอกสารประกวดราคา ประกาศประกวดราคา พร้อมคุณลักษณะ รถบรรทุก ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ป... (10 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (30 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20... (17 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 ส... (17 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 13 ... (17 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 14 พ... (17 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 ก... (17 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ สถาที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (12 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (12 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติ เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (12 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

การประชาคมท้องถิ่นระดับตำ... (05 ส.ค. 2565)  

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565... (25 พ.ค. 2565)  

กิจกรรมตามโครงการวันต้นไม... (12 พ.ค. 2565)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 พ.ค. 2565)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นา... (06 พ.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (06 พ.ค. 2565)

วันที่ 5 เมษายน 2565 น... (05 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (04 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (03 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (02 เม.ย. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายก... (02 เม.ย. 2565)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ... (29 มี.ค. 2565)

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ส... (29 มี.ค. 2565)

การประชุมวิสามัญ สมัยที่... (21 มี.ค. 2565)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (03 มี.ค. 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (03 มี.ค. 2565)

นางสาวจิตนา ยังอยู่ ผู้อ... (03 มี.ค. 2565)

นางสาวจิตนา ยังอยู่ ผู้อ... (03 มี.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย... (04 ต.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ (07 ก.ย. 2565)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (07 ก.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (05 ส.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ... (22 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (20 ก.ค. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (18 ก.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ... (29 มิ.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ... (21 มิ.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (14 มิ.ย. 2565)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (30 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (12 พ.ค. 2565)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(แบบหล่อกับที่) บริเวณริมถ... (12 พ.ค. 2565)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านคุณจี(หลัง... (12 พ.ค. 2565)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้านพ่อพรมมา ... (12 พ.ค. 2565)
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (11 พ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (26 เม.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (20 เม.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (09 เม.ย. 2565)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th