Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กล่องข้อความถาม-ตอบ
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (19 ก.ย. 2566)  
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ (25 ส.ค. 2566)  
การประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวประจำตำบลเชียงพิณ (23 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธื ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อสรรห... (17 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำ... (17 ส.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (19 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรม... (12 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก... (04 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานโครงการปลอดภัยทางถนน (04 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การควบคุมการสูบบุหรี่ (04 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ แผนงานโครงการกิจกรรมในการดำเนินการตามแผนฯ (03 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (03 ก.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (30 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ(ครั้งแรก) วันที่ ... (20 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ ... (20 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 ... (20 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 22... (20 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 ... (20 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ ... (20 มิ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

บันทึกข้อตกลง(MOU) (07 ก.ย. 2566)  

การประชาสัมพันธ์แผนที่ท่อ... (23 ส.ค. 2566)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (23 ส.ค. 2566)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (25 ก.ค. 2566)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอง... (25 ก.ค. 2566)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพ... (24 ก.ค. 2566)

กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ... (05 ก.ค. 2566)

การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภ... (04 ก.ค. 2566)

กิจกรรม การส่งเสริมสุขภาพ... (04 ก.ค. 2566)

นายวิมล สุระเสน นายอำเ... (29 มิ.ย. 2566)

การจัดกิจกรรม “รวมพลังไทย... (29 มิ.ย. 2566)

รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค... (19 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกี... (17 มิ.ย. 2566)

การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดว... (07 มิ.ย. 2566)

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การฝ... (07 มิ.ย. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลเชีย... (07 มิ.ย. 2566)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (26 เม.ย. 2566)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (26 เม.ย. 2566)

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์นโย... (21 เม.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้... (21 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (06 ก.ย. 2566)  
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (18 ส.ค. 2566)  
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (17 ส.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (24 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (17 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (13 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (06 ก.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการลงท่อระบายน้... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการลงท่อระ... (29 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป... (16 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการ... (15 มิ.ย. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (14 มิ.ย. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (08 มิ.ย. 2566)
การกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบหล่อกับที่เส้นหน้าบ้าน... (08 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างโครงการก่อสร... (08 มิ.ย. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบป... (12 พ.ค. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (11 พ.ค. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ... (09 พ.ค. 2566)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ... (09 พ.ค. 2566)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 (28 เม.ย. 2566)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 042-263636  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th