Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการและสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ผ่าน Google form( E-Service)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (06 มิ.ย. 2564)  
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการ... (28 พ.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ... (27 พ.ค. 2564)  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ... (27 พ.ค. 2564)
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเงินรายได้สถานศึกษาในสังกัดองค์การบร... (25 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแ... (25 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชกา... (25 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (24 พ.ค. 2564)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (13 พ.ค. 2564)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (13 พ.ค. 2564)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 (07 พ.ค. 2564)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (07 พ.ค. 2564)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณแสดงเจตจำนงค์สุจริตในการบริหาร (05 พ.ค. 2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโร... (03 พ.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 (03 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้ง... (03 พ.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2564 (03 พ.ค. 2564)
จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2564 (03 พ.ค. 2564)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (02 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ... (11 มิ.ย. 2564)  

วันที่ 10 มิถุนายน 2564... (10 มิ.ย. 2564)  

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น... (10 มิ.ย. 2564)  

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (12 พ.ค. 2564)

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ... (07 พ.ค. 2564)

วันที่ 21 เมษายน 2564 นา... (22 เม.ย. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอง... (16 เม.ย. 2564)

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เ... (06 เม.ย. 2564)

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นา... (01 ม.ค. 2564)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (01 ม.ค. 2564)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (23 ธ.ค. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ธ.ค. 2563)

โครงการ "ข้าวเต็มนา ผู้... (16 พ.ย. 2563)

ประชาสัมพันธ์ การเสียภาษี... (12 พ.ย. 2563)

วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕... (29 ก.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอง... (25 ก.ย. 2563)

นายวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (25 ก.ย. 2563)

โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้า... (21 ก.ย. 2563)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติก... (08 ก.ย. 2563)

นายกวินัย พิมพ์สาลี นายกอ... (11 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (07 มิ.ย. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ... (24 พ.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (07 พ.ค. 2564)  
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 (06 พ.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (06 พ.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ... (23 เม.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 (08 เม.ย. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (04 มี.ค. 2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (05 ก.พ. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไ... (20 ม.ค. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (11 ม.ค. 2564)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (21 ธ.ค. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (18 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (18 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (16 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (12 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (11 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่... (10 พ.ย. 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้า... (10 พ.ย. 2563)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-263196  แฟกซ์ : 0-0000-0000  E-mail : admin@chiangpinud.go.th

www.chiangpinud.go.th